Concursul de eseuri din cadrul proiectului cultural dedicat comunităților istorice românești din Serbia și Ucraina „Îmi bate inima în limba română”, organizat de Asociația Diplomație și Identitate Culturală Europeană (ADICE) în parteneriat cu Asociația de interes obștesc „Românii Independenți din Serbia” (RIS), Centrul de Informare Românesc, Centrul de Informare al României din Ismail, Centrul Media Bucpress Cernăuți și Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România (AGIRo) a depășit toate așteptările organizatorilor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a avut ca scop să îi stimuleze pe cei mai talentați elevi din Ucraina și Serbia să scrie despre comunitatea și localitatea natală („baștina”) și să îi premieze pe 25 dintre aceștia cu câte o tabletă. Elevii și tinerii au astfel posibilitatea de a înțelege că limba română este un produs cultural complex, element esențial în menținerea identității naționale în rândul comunităților românești, și că trebuie să cunoască mai multe despre istoria comunității și locului natal, despre contexte istorice și politice, despre interferențe culturale și lingvistice, înțelegând în cheie filosofică istoria, timpul, cultura, ca repere și adevăruri fundamentale ale propriei identități.

La concurs au participat 90 de elevi și tineri români din Ucraina și Serbia cu vârsta de până la 18 ani din majoritatea comunităților istorice în care procesul educativ–instructiv se desfășoară în limba română. În total au fost primite 90 de eseuri (50 provenite din Ucraina și 40 provenite din Serbia) care au fost evaluate de către comisia mixtă de profesori de limba română constituită pentru concursul internațional „Îmi bate inima în limba română“. Premiile pentru cei 25 de câștigători constau în acordarea unei tablete performante sub formă de laptop, o medalie de concurs și o diplomă personalizată.

Eseurile provin din 12 așezări românești din Serbia (Coștei, Vârșeț, Vlăicovăț, Voivodinț, Nicolinț, Sân Mihai, Uzdin, Zrenianin, Srediștea Mică, Ecica, Sărcia și Satu Nou, respectiv 47 de participanți din Ucraina), respectiv 15 așezări românești din Ucraina: Cernăuți, Herța, Transcarpatia, Odesa, Ismail, Plavni (Barta), Borisovca, Orlovca (Cartal), Satu-Nou, Utconosovca (Erdec-Burnu), Oziornoe (Babele), Dumitrești, Camâșovca (Hagi-Curda), Meneailovca (Manja) și Limanscoe (Frecăței) și conțin referințe cu privire la:

– descrierea comunităților din care provin, cu accent pe elemente și repere care definesc și identitatea culturală românească;

– descrierea locului natal și a peisajelor naturale;

– cultura tradițională specifică zonei (tradiții, obiceiuri, cântece, folclor, costume populare);

– elemente identitare de patrimoniu și civilizație, obiective turistice;

– personalități istorice importante din spațiul cultural de proveniență;

– monumente de referință sau clădiri de patrimoniu;

– orice alte subiecte care se încadrează în tema generală a concursului.

C𝖺̂𝗌̗𝗍𝗂𝗀𝖺̆𝗍𝗈𝗋𝗂𝗂 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖽𝖾 𝖾𝗌𝖾𝗎𝗋𝗂 „𝙄̑𝙢𝙞 𝙗𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙢𝙖 𝙞̂𝙣 𝙡𝙞𝙢𝙗𝙖 𝙧𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙖̆”​​​​​​

𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗅 „𝘾𝙀𝙇 𝙈𝘼𝙄 𝘽𝙐𝙉 𝙀𝙎𝙀𝙐” – a fost 𝖺𝖼𝗈𝗋𝖽𝖺𝗍 𝖼𝖾𝗅𝗈𝗋 𝗆𝖺𝗂 𝖻𝗎𝗇𝖾 𝟤𝟢 𝖾𝗌𝖾𝗎𝗋𝗂, 𝗌𝗍𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍𝖾 𝗂̂𝗇 𝖻𝖺𝗓𝖺 𝖾𝗏𝖺𝗅𝗎𝖺̆𝗋𝗂𝗂 𝗎𝗇𝖾𝗂 𝖼𝗈𝗆𝗂𝗌𝗂𝗂 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝖾 𝖽𝗂𝗇 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗈𝗋𝗂 𝖽𝖾 𝗅𝗂𝗆𝖻𝖺 𝗋𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖺̆:

𝟣. 𝖬𝖾𝗋𝗅𝗂𝖼𝗂 𝖫𝗎𝖽𝗆𝗂𝗅𝖺 – „𝑈𝑛 𝑠𝑢𝑓𝑙𝑒𝑡. 𝑂 𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎. 𝑂 𝑡̗𝑎𝑟𝑎̆” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟤. 𝖡𝖺̆𝗇𝗂𝗅𝖾𝖺𝗇 𝖦𝖺𝖻𝗋𝗂𝖾𝗅𝖺 – „𝐷𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑖̂𝑛𝑐𝑒𝑝𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎?” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟥. 𝖠𝗇𝖽𝗋𝖾𝖾𝖺 𝖨𝗏𝖺𝗇 – „𝐶𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑖 𝑖𝑢𝑏𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑡” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟦. 𝖣𝖺𝗇𝗂𝗅𝖾𝗌𝖼𝗎 𝖤𝗏𝗀𝗁𝖾𝗇 – „𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆ 𝑠̗𝑖 𝑃𝑟𝑢𝑡𝑢𝑙” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟧. 𝖤𝗌𝗍𝖾𝗋𝖺 Tajkuna 𝖳𝖾𝗅𝖾𝖺𝗀𝖺̆ – „𝑆𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖𝑖, 𝑐𝑒𝑟𝑢𝑙 𝑠̗𝑖 𝑝𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑢𝑣𝑎̂𝑛𝑡𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟨. 𝖢𝗈𝗃𝗈𝖼𝖺𝗋 𝖠𝗇𝖺𝖻𝖾𝗅𝖺 – „𝑇𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑐 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑒, 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝑠𝑎𝑡!” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟩. 𝖵𝗂𝖼𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖠𝖽𝗋𝗂𝖺𝗇𝖺 𝖨𝗈𝗋𝗀𝖺 – „𝐼̂𝑛𝑡𝑎̂𝑚𝑝𝑙𝑎̆𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑛𝑠 𝑎𝑙 𝑉𝑙𝑎𝑖𝑐𝑜𝑣𝑎̆𝑡̗𝑢𝑙𝑢𝑖” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟪. 𝖠𝗅𝖾𝗑𝖺𝗇𝖽𝗋𝖺 𝖦𝖾𝗈𝗋𝗀𝗂𝖺𝗇𝖺 𝖬𝖺𝗅𝖾𝗍𝖺 – „𝑀𝑎̂𝑛𝑑𝑟𝑎̆ 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑠̗𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒𝑠𝑐” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟫. 𝖢𝗎𝗅𝖼𝖾𝖺 𝖠𝗇𝖺𝗌𝗍𝖺𝗌𝗂𝖺 – „𝑃𝑖𝑐𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑎” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟢. 𝖸𝗎𝗅𝗂𝖺 𝖳𝗈𝗉𝗈𝗋 – „𝐼̂𝑚𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟣. 𝖢𝖺𝗋𝖺𝗌̗𝖾𝗅 𝖨𝗋𝗂𝗇𝖺 – „𝐼𝑧𝑣𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒𝑠̗𝑡𝑖” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟤. 𝖣𝗎𝗆𝗂𝗍𝗋𝗎 𝖢𝗂𝗎𝖽𝗂𝗇 – „𝑂 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟥. 𝖡𝖺𝗋𝖻𝗎 𝖠𝗇𝖺 – „𝑀𝑢𝑙𝑡 𝑚𝑖-𝑖 𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝑚𝑒𝑙𝑒𝑎𝑔” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟦. 𝖲𝗈𝖿𝗂𝖺 𝖳𝗎𝗍𝗎𝗇𝖺𝗋𝗎 – „𝑃𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑒𝑠̗𝑡𝑖, 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝑐𝑢 𝑛𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎̆𝑛𝑎̆𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟧. 𝖵𝗂𝗍𝖺𝗅𝗂𝖾 𝖫𝖾𝗏𝖼𝗂𝗎𝖼 – „𝑀𝑒𝑙𝑒𝑎𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑖𝑛𝑒 𝑠̗𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑑𝑒” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟨. 𝖯𝖺𝗏𝗅𝖾𝗇𝖼𝗈 𝖣𝗂𝗆𝗂𝗍𝗋𝗂𝗂 – „525 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎̆𝑡𝑎̆𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝐶𝑜𝑑𝑟𝑖𝑖 𝐶𝑜𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖” (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟣𝟩. 𝖣𝖺𝗋𝗂𝖺𝗇𝖺 𝖨𝗏𝖺𝗇𝖺 𝖫𝖺𝗓𝖺̆𝗋 – „𝐵𝑎𝑠̗𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑙𝑒𝑡: 𝐶𝑜𝑠̗𝑡𝑒𝑖𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑟” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟣𝟪. 𝖠𝗇𝗀𝖾𝗅𝖺 𝖯𝖺𝗌̗𝖼𝖺 – „𝑆𝑢𝑓𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟣𝟫. 𝖥𝖺𝖻𝗂𝖺𝗇 𝖠𝗅𝖾𝗄𝗌𝖺𝗇𝖽𝗋𝗎 𝖢̌𝗂𝗇𝖼̌ – „𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖̂𝑛 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑉𝑎̂𝑟𝑠̗𝑒𝑡̗” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟤𝟢. 𝖲𝗈𝖿𝗂𝖺 𝖬𝗈𝗁𝖺𝗇 – „𝐿𝑒𝑎𝑔𝑎̆𝑛𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑙𝑎̆𝑟𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢” (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝖯𝗋𝖾𝗆𝗂𝗎𝗅 „𝘾𝙀𝙇 𝙈𝘼𝙄 𝘼𝙋𝙍𝙀𝘾𝙄𝘼𝙏 𝙀𝙎𝙀𝙐” a fost 𝖺𝖼𝗈𝗋𝖽𝖺𝗍 𝖼𝖾𝗅𝗈𝗋 𝗆𝖺𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝟧 𝖾𝗌𝖾𝗎𝗋𝗂, 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗎 𝗋𝖾𝗎𝗌̗𝗂𝗍 𝗌𝖺̆ 𝗌𝗍𝗋𝖺̂𝗇𝗀𝖺̆ 𝖼𝖾𝗅𝖾 𝗆𝖺𝗂 𝗆𝗎𝗅𝗍𝖾 𝖺𝗉𝗋𝖾𝖼𝗂𝖾𝗋𝗂 (𝖫𝗂𝗄𝖾 𝗌𝖺𝗎 𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾 𝖺𝗅𝗍 𝗍𝗂𝗉 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝖺𝖼𝗍̗𝗂𝖾) 𝗉𝖾 𝗉𝖺𝗀𝗂𝗇𝖺 𝖽𝖾 𝖥𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄 𝖺 𝖠𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗍̗𝗂𝖾𝗂 𝖣𝗂𝗉𝗅𝗈𝗆𝖺𝗍̗𝗂𝖾 𝗌̗𝗂 𝖨𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅𝖺̆ 𝖤𝗎𝗋𝗈𝗉𝖾𝖺𝗇𝖺̆:

𝟣. 𝖦𝖾𝗈𝗋𝗀𝖾𝗅 𝖦𝖺𝗂𝗍𝖺 – „𝑈𝑛 𝑙𝑜𝑐 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑏 𝑠𝑜𝑎𝑟𝑒”, 𝟨𝟤𝟪 𝗅𝗂𝗄𝖾-𝗎𝗋𝗂 (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟤. 𝖣𝗈𝗂𝖼𝖾𝗀𝗅𝗎 𝖳𝖺𝗍𝗂𝖺𝗇𝖺 – „𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢”, 𝟦𝟫𝟤 𝗅𝗂𝗄𝖾-𝗎𝗋𝗂 (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟥. 𝖠𝗅𝗂𝗉𝗂𝖺 𝖢𝗂𝗈𝖻𝖺𝗇𝗎 – „𝐼𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑒 – 𝐵𝑢𝑐𝑜𝑣𝑖𝑛𝑎!”, 𝟦𝟩𝟥 𝗅𝗂𝗄𝖾-𝗎𝗋𝗂 (𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺)

𝟦. 𝖬𝖾𝗅𝗂𝗌𝖺 𝖲𝗉𝖺̆𝗋𝗂𝗈𝗌𝗎 – „𝑆𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑢 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑒𝑠𝑐 𝑑𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑖𝑎”, 𝟦𝟦𝟩 𝗅𝗂𝗄𝖾-𝗎𝗋𝗂 (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝟧. 𝖠𝖽𝗂𝗇𝖺 𝖪𝖾𝗋𝖼𝗈𝖻𝖺𝗇 – „𝐼̂𝑚𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖̂𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑎̆”, 𝟦𝟥𝟨 𝗅𝗂𝗄𝖾-𝗎𝗋𝗂 (𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺)

𝖥𝖾𝗅𝗂𝖼𝗂𝗍𝖺̆𝗋𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗎𝗋𝗈𝗋 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍̗𝗂𝗅𝗈𝗋!

𝖢𝖺̂𝗌̗𝗍𝗂𝗀𝖺̆𝗍𝗈𝗋𝗂𝗂 𝗏𝗈𝗋 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗂 𝗉𝖾 𝖺𝖽𝗋𝖾𝗌𝖾𝗅𝖾 𝗅𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖾-𝗆𝖺𝗂𝗅 𝗆𝖺𝗂 𝗆𝗎𝗅𝗍𝖾 𝖽𝖾𝗍𝖺𝗅𝗂𝗂 𝖼𝗎 𝗉𝗋𝗂𝗏𝗂𝗋𝖾 𝗅𝖺 organizarea festivităților și 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗂𝗋𝖾𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝗂𝗅𝗈𝗋. 𝖳𝗈𝗍̗𝗂 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝖾𝗇𝗍̗𝗂𝗂 𝗏𝗈𝗋 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗂 𝖼𝖺̂𝗍𝖾 𝗈 𝖽𝗂𝗉𝗅𝗈𝗆𝖺̆ 𝗂̂𝗇 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍 𝖾𝗅𝖾𝖼𝗍𝗋𝗈𝗇𝗂𝖼 𝗌𝖺𝗎 𝗉𝗋𝗂𝗇𝗍 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅 𝖽𝖾 𝖾𝗌𝖾𝗎𝗋𝗂 „𝙄̑𝙢𝙞 𝙗𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙢𝙖 𝙞̂𝙣 𝙡𝙞𝙢𝙗𝙖 𝙧𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙖̆”.

𝖬𝗎𝗅𝗍̗𝗎𝗆𝗂𝗆 𝗍𝗎𝗍𝗎𝗋𝗈𝗋 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍̗𝗂𝗅𝗈𝗋, 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗈𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗈𝗋𝖽𝗈𝗇𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝖾𝗅𝖾 𝖽𝗈𝗎𝖺̆ 𝗍̗𝖺̆𝗋𝗂, 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇𝖾𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗂𝖾𝖼𝗍 𝗌̗𝗂 𝖢𝗈𝗆𝗂𝗌𝗂𝖾𝗂 𝖽𝖾 𝖾𝗏𝖺𝗅𝗎𝖺𝗋𝖾 𝖺 𝖾𝗌𝖾𝗎𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝗂𝗆𝗉𝗅𝗂𝖼𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝖺̆ 𝗌̗𝗂 𝖾𝖿𝗈𝗋𝗍𝗎𝗅 𝖽𝖾𝗉𝗎𝗌. 𝖭𝖾 𝖽𝗈𝗋𝗂𝗆 𝗌𝖺̆ 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗂𝗇𝗎𝖺̆𝗆 𝖼𝗈𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖼𝗎 𝗇𝗈𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗂𝖾𝖼𝗍𝖾 𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅𝖾 𝗌̗𝗂 𝖾𝖽𝗎𝖼𝖺𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝗉𝖾 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖠𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗍̗𝗂𝖺 𝖣𝗂𝗉𝗅𝗈𝗆𝖺𝗍̗𝗂𝖾 𝗌̗𝗂 𝖨𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅𝖺̆ 𝖤𝗎𝗋𝗈𝗉𝖾𝖺𝗇𝖺̆ (𝖠𝖣𝖨𝖢𝖤), 𝗂̂𝗆𝗉𝗋𝖾𝗎𝗇𝖺̆ 𝖼𝗎 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇𝖾𝗋𝗂𝗂, 𝗅𝖾 𝗏𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗀𝖺̆𝗍𝗂 𝗂̂𝗇 𝗏𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖺̆𝗋𝗂𝗂 𝗅𝗂𝗆𝖻𝗂𝗂 𝗋𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖾 𝗌̗𝗂 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺̆𝗋𝗂𝗂 𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗎𝗅𝗎𝗂 𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝗍𝖺̆𝗍̗𝗂𝗂 𝗇𝖺𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝗋𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖾𝗌̗𝗍𝗂 𝗂̂𝗇 𝗋𝖺̂𝗇𝖽𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗉𝗂𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝗍𝖺̆𝗍̗𝗂𝗅𝖾 𝗂𝗌𝗍𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾 𝖽𝗂𝗇 𝖴𝖼𝗋𝖺𝗂𝗇𝖺 𝗌̗𝗂 𝖲𝖾𝗋𝖻𝗂𝖺.